Eläinlääkäriasema Sun Oy - Logo

Tuki- ja liikuntaelinongelmat

Tuki- ja liikuntaelinongelmat voivat johtua monesta syystä, jotka on tärkeä selvittää, jotta lemmikille voidaan antaa oikeanlaista hoitoa.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat

Lemmikin liikkumisen muutokset ja ontuminen ovat yleensä merkki tuki- ja liikuntaelinongelmista, esimerkiksi ontuminen johtuu kivusta. Omistajalle on tärkeää osata tunnistaa oman lemmikin kipukäyttäytyminen ja reagoida siihen.

Tuki- ja liikuntaelinongemien tutkimuksessa eläinlääkärin käsillä tekemien tunnustelu- ja taivuttelututkimusten lisäksi voimme tarvita lisätutkimuksina röntgenkuvausta ja verinäytteiden ottoa. Diagnoosin perusteella pystymme määräämään oikean hoidon. Kuntoutuksella voimme monessa tapauksessa nopeuttaa parantumista, lievittää kipua ja ylläpitää lemmikin toimintakykyä.

Ontuminen

Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat näkyvät useimmiten lemmikin liikkumisen muutoksina. Lemmikki voi olla mm. jäykkä, haluton liikkumaan ja se saattaa myös ontua. Ontuminen voi olla lievimmillään liikkeen epäpuhtautta ja pahimmillaan eläin voi olla ns. kolmijalkainen sekä kaikkea tältä väliltä. Ontuminen on kuitenkin aina merkki kivusta.

Jos ontuminen alkaa äkillisesti ja lemmikki kulkee vain kolmella jalalla, on eläinlääkäriin syytä ottaa yhteyttä viipymättä. Jos ontuminen on lievää, voi lemmikkiä pitää levossa ja seurata tilannetta pari päivää. Jos parin päivän lepo ei helpota, on lemmikki tutkittava, jotta ontumisen aiheuttava ongelma saadaan paikannettua.

Tutkimus ja hoito

Tuki- ja liikuntaelinongelman syyn selvittämiseksi teemme lemmikille ensin yleistutkimuksen, jossa selvitämme katsomalla, kuuntelemalla ja tunnustelemalla elimistön yleisen tilan. Joskus ongelman aiheuttaja löytyy jo tässä vaiheessa. Seuraavaksi teemme ontumatutkimuksen eli eläinlääkäri tunnustelee ja taivuttelee lemmikin kaikki raajat ja nivelet alhaalta ylös. Tutkimme myös selän ja kaulan. Jos ongelman syy ei vieläkään selviä, teemme neurologisen- eli hermoston tutkimuksen. Tutkimuksilla pyrimme löytämään kipeän kohdan ja näin selvittämään oireilun syyn. Ilman diagnoosia emme voi määrätä oikeaa hoitoa. Lisätutkimuksina voimme tarvita röntgenkuvausta ja/tai verinäytteitä.

Suunnittelemme hoidon diagnoosin mukaan. Esimerkiksi lievissä kudosvammoissa riittää usein kipulääke ja lepo, isommissa vammoissa voidaan tarvita leikkaushoitoa. Mikäli ontuman aiheuttaa sisätautisairaus, on hoitona ko. sairauden hoito. Kuntoutuksella voidaan tukea ja nopeuttaa parantumista.

Kuntoutus ja eläinfysioterapia

Kuntoutuksen tarkoituksena on terveillä eläimillä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja ongelmien ilmettyä nopeuttaa parantumista, vähentää kipua ja säilyttää liikeradat ja toimintakyky mahdollisuuksien mukaan.

Kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ovat ohjaus, terapeuttinen harjoittelu sekä venyttelyt, hieronta ja nivelmobilisaatiot. Myös fysikaalisia hoitoja voidaan käyttää. Terapeuttiset harjoitteet tehdään kotona, joten kuntoutuksen onnistumiseksi on lemmikin omistajan oltava aktiivinen ja toimittava yhteistyössä eläinfysioterapeutin kanssa.

Kipu

Lemmikin kipu näkyy käyttäytymisen muutoksena ja toisin kuin usein luullaan, lemmikki ei läheskään aina ilmaise ääntelemällä kipuaan. Kivusta voi kertoa mm. ruokahalun vähentyminen, liikkumishaluttomuus, vaisuus, seurallisuuden muutokset, poikkeava ääntely, kiukkuisuus, pureminen, jännittyneisyys, itsensä nuoleminen/pureminen. Eri yksilöillä on erilainen kipukynnys eläinlajista ja rodusta riippuen, joten omaa lemmikkiä on hyvä tarkkailla terveenä, jotta oppii tunnistamaan normaalin käytöksen ja huomaa muutokset. Jos aikuisen lemmikin käyttäytyminen muuttuu äkillisesti ilman selvää syytä, on kyse yleensä kivusta.

Esimerkki: Jos kipu alkaa äkillisesti, eli kyseessä on akuutti kipu, on sen huomaaminen usein helpompaa, koska lemmikin käytöksessä tapahtuu selvä muutos: lemmikki loukkaa juostessaan polvinivelensä ja alkaa ontua. Kun loukkaantumisen seurauksena polviniveleen kehittyy nivelrikko (krooninen kipu), niin hitaasti ilmenevä jäykempi liikkuminen ja kankeus ylösnoustessa eivät välttämättä ole omistajalle niin selvä oire kivusta.

Kivun syy täytyy aina selvittää ja hoitaa asianmukaisesti. Kivun syyn perusteella valitsemme lemmikille parhaan hoidon: nykyisin lääkitysvaihtoehtoja on useita ja kivunhoidossa käytetään myös lääkkeettömiä vaihtoehtoja, mm. akupunktiota, laserterapiaa. Pitkäaikaisessa kivunhoidossa, esimerkiksi nivelrikkopotilailla, arvioimme hoidon tehoa säännöllisillä kontrollikäynneillä ja tarvittaessa muutamme hoitoa tilanteen mukaan.